Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - zimní

Kód předmětu: FAVU-M1PK-Z
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 18 
Výsledky učení předmětu:
Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Hlavní ateliérové téma: Vertikála / Horizontála. Chaos a řád.
Individuální projekty a stáže
Cíl:
Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pravidelná konzultace je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček
Seminář: 195 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček

Zařazení předmětu ve studijních programech