Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - zimní

Kód předmětu: FAVU-M1PK-Z
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 18 
Výsledky učení předmětu:
Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Uncorporate Identity by Daniel van der Velden (Editor) , Vinca Kruk (Editor) Publisher: Lars Muller; 1 edition (January 1, 2010) http://www.amazon.com/Uncorporate-Identity-Daniel-van-Velden/dp/3037781696/ref=pd_bxgy_b_img_y (EN)
The Visual Event: An Education in Appearances Oliver Klimpel Spector Books, 2014 (EN)
Ladislav Sutnar v textech (Mental Vitamins) Iva Knobloch (ed.) Publikaci vydalo UPM a nakladatelství KANT 2011. https://www.kosmas.cz/knihy/159348/ladislav-sutnar-v-textech/ (CS)
Karel Martens: printed matter/drukwerk by Robin Kinross (Author, Editor) http://www.amazon.com/Karel-Martens-printed-drukwerk-Edition/dp/090725920 (EN)
Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací Richard Jaroš, Pavla Pauknerová (eds.) Nakladatelství UMPRUM 2017 https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/odborna-literatura-monografie/nejen-kruhy-5793 (CS)
The Visual Event: An Education in Appearances Oliver Klimpel Spector Books, 2014 The Visual Event: An Education in Appearances Oliver Klimpel Spector Books, 2014 (CS)
Typografický manuál (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Hlavní ateliérové téma: Vertikála / Horizontála. Chaos a řád.
Individuální projekty a stáže
Cíl:
Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pravidelná konzultace je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček
Seminář: 195 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček

Zařazení předmětu ve studijních programech