Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Detail předmětu

Cyklus přednášek doktorandů

Kód předmětu: FAVU-CPD-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Zvýšení kompetencí studentů v oblasti aktuálního uměleckého dění i v teoretických a metodologických přístupech. Nahlédnutí do procesu vzniku dizertačních prací v oblasti výtvarného umění.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Komponovaný blok přednášek a seminárních vstupů, v nichž se vystřídá několik doktorandů doktoského studijního programu P8206 (Výtvarná umění) z FaVU i mimo ni. Předmět je aktivním prostorem pro pedagogickou praxi doktorandů a obsahově navazuje na obsah a jednotlivá dílčí témata jejich studia. Přednášejícími jsou rovněž doktorandi z jiných vysokých škol v programu „Výtvarná umění“. Viz http://www.ffa.vutbr.cz/f26745/d105357.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnova (seznam přednášejících) bude zveřejněna na adrese http://www.ffa.vutbr.cz/f26745/d105357. V akademickém roce 2016/2017 budou kurz koordinovat Filip Cenek a studentka 2. ročníku DSP Alžběta Bačíková.
Cíl:
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům možnost přímé konfrontace s aktuálními tématy výtvarného umění sledovanými prizmatem aktivních tvůrčích strategií, stejně jako seznámení s tvorbou současných českých i zahraničních umělců.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
K získání zápočtu je nutná minimálně 70% docházka a aktivní podíl na seminářích.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech