Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Angličtina B1 vyšší (letní)

Kód předmětu: FAVU-2AINV/M-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty, všeobecný test B1 standard na konci semestru.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Tento předmět nemusí absolvovat ti, kdo na FaVU absolvovali aspoň letní semestr Intermediate bakaláři 2 letní nebo Upper-Intermediate bakaláři 2 nebo 4 letní, popř. ti, kdo si nechají uznat angličtinu na stejné či vyšší úrovni z jiné univerzity nebo nějaký mezinárodně uznávaný certifikát či certifikát ze Státní jazykové školy na této nebo vyšší úrovni.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Všeobecný test na úrovni B1 standard (dle definice VUT B1 vyšší).
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
New Engslish File Intermediate.
Cíl:
Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka JE POVINNÁ. DVĚ ABSENCE ZA SEMESTR SE POVOLUJÍ.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 52 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech