Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail oboru

Výtvarná tvorba


Zkratka: AM2
Zaměření: Ateliér malířství 2 FAVU VUT
Délka studia: 2 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Profil:
Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou.
Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava.
Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.
Klíčové výsledky učení:
Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-CPZZ-I Cyklus přednášek ke státní závěrečné ... cs  2  zimní P   ano
FAVU-M1M2-Z Oborový ateliér navazující I - Malířs... cs  18  zimní P zá,zk   ano
FAVU-2U2000-Z Umění po roce 2000 cs  4  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2AINV/M-Z Angličtina B1 vyšší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-2UPPV-M-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-ACHE20 Architektura 20. století cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-2A1956 Around 1956: the Culture of the Mid F... en  4  zimní V zk   ano
FAVU-CPD-Z Cyklus přednášek doktorandů 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-DEDE2-Z Dějiny designu 2 - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-2USP Umění spolupráce cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-CPZZ-II Cyklus přednášek ke státní závěrečné ... cs  2  letní P   ano
FAVU-M1M2-L Oborový ateliér navazující I - Malířs... cs  18  letní P zá,zk   ano
FAVU-TU-L Teorie a umění ve 20. století - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2AINV/M-L Angličtina B1 vyšší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-2UPPV-M-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-ACP-L Art, Commerce, Power en  4  letní V zk   ne
FAVU-CPD-L Cyklus přednášek doktorandů 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-DEDE2-L Dějiny designu 2 - letní cs  3  letní V zk   ne
FAVU-OK-L O kurátorství. Teorie a praxe cs  2  letní V   ano
FAVU-UA-L Umění – architektura cs  3  letní V zk   ano
FAVU-2U2000-L Umění po roce 2000 (seminář) cs  2  letní V   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-M2M2-Z Oborový ateliér navazující II - Malíř... cs  10  zimní P   ano
FAVU-SSZZ Seminář ke státní závěrečné zkoušce cs  5  zimní P   ano
FAVU-TU-Z Teorie a umění ve 20. století - zimní cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2UPPV-M-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-2A1956 Around 1956: the Culture of the Mid F... en  4  zimní V zk   ano
FAVU-2USP Umění spolupráce cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-DIPLMGR Diplomový seminář pro magistry – VŠKP cs  5  letní P   ano
FAVU-M2M2-L Oborový ateliér navazující II - Malíř... cs  10  letní P   ano
FAVU-SZK-P Praktická diplomová práce cs, en  20  letní P   ano

Volitelný
FAVU-2UPPV-M-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano