Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail oboru

Výtvarná tvorba


Zkratka: AS1
Zaměření: Ateliér sochařství 1 FAVU VUT
Délka studia: 4 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Profil:
Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou.
Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava.
Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.
Klíčové výsledky učení:
Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a zkušenostmi ve své dílčí specializaci. Jsou schopni s porozuměním ovládat technologie příslušející oboru. Zvládají též základní administrativní dovednosti, umožňující úspěšně rozvíjet profesionální činnost.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B1S1-Z Oborový ateliér I - Sochařství 1 - zimní cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1DUPS-Z Přehled dějin umění pravěku a starověku cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1SDU-Z Přehled světových dějin umění 20. sto... cs, en  3  zimní P zk   ano
FAVU-VK1-Z Večerní kresba 1 - zimní cs  2  zimní P   ano
FAVU-ZVT-Z Základy výpočetní techniky - zimní cs  2  zimní P   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-Z Angličtina B1 nižší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1APIN-Z Angličtina 0 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-ZADIVI-Z Základy digitálního videa cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-ZAFOT Základy fotografie cs  2  zimní V   ano
FAVU-ZVM Základy výpočetní techniky Mac OS cs, en  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-1DUUS-L Dějiny umění – umění středověku cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1IVIG-L Informační výchova – informační gramo... cs  1  letní P   ano
FAVU-B1S1-L Oborový ateliér I - Sochařství 1 - letní cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1SDU-L Přehled světových dějin umění 20. sto... cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1SU1945 Světové umění po roce 1945 cs  3  letní P zk   ano
FAVU-VK1-L Večerní kresba 1 - letní cs  3  letní P zk   ano
FAVU-ZVT-L Základy výpočetní techniky - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-L Angličtina B1 nižší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1APIN-L Angličtina 0 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B2S1-Z Oborový ateliér II - Sochařství 1 - z... cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1DUR-Z Přehled dějin umění renesance cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1CSU Současné české a světové umění cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1UFIL-Z Úvod do filosofie umění - zimní cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1AINBA-Z Angličtina B1 vyšší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-POGR2D-Z DTP a 2D grafika - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-PA Poválečná architektura cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-SIT-Z Sítotisk - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-ST2-Z Sochařské technologie - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-TEAUDI-Z Technologie audio 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-VK2-Z Večerní kresba 2 - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-ZPS1 Základy psychologie 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B2S1-L Oborový ateliér II - Sochařství 1 - l... cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1DUB-L Přehled dějin umění baroka cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1UFIL-L Úvod do filosofie umění - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1AINBA-L Angličtina B1 vyšší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-POGR2D-L DTP a 2D grafika - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-PEM1 Pedagogické minimum 1 cs  4  letní V   ano
FAVU-1SECSU Seminář ze současného českého a světo... cs  2  letní V   ne
FAVU-SIT-L Sítotisk - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-ST2-L Sochařské technologie - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-TEAUDI-L Technologie audio 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-VK2-L Večerní kresba 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-ZPS2 Základy psychologie 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B3S1-Z Oborový ateliér III - Sochařství 1 - ... cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1SCU19st-Z Světové a české umění 1. pol. 19. sto... cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-Z Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AIS-Z Artists and Issues/Vybrané problémy v... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V   ano
FAVU-1CU20st-Z České umění 1. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-DEDE1-Z Dějiny designu 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1DS-Z Digitální sochařství - 3D tisk - zimní cs  2  zimní V   ne
FAVU-KOHISO-Z Komiks – historie a současnost - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1MWT-Z Modulární výuka technologií (workshop) 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-PEM2,3-Z Pedagogické minimum 2, 3 - zimní cs  4  zimní V   ano
FAVU-PA Poválečná architektura cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1SCUR Seminář českého umění v regionech cs  2  zimní V   ano
FAVU-SIT-Z Sítotisk - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-PR1-Z Videogram / Projekce 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-ZPS1 Základy psychologie 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B3S1-L Oborový ateliér III - Sochařství 1 - ... cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1SCU19st-L Světové a české umění 2. pol. 19. sto... cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-L Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  letní V zk   ne
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1CU20st-L České umění 2. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  letní V zk   ano
FAVU-DEDE1-L Dějiny designu 1 - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-JS Junk Space cs  2  letní V   ano
FAVU-1MWT-L Modulární výuka technologií (workshop) 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-PEM1 Pedagogické minimum 1 cs  4  letní V   ano
FAVU-PEM2,3-L Pedagogické minimum 2, 3 - letní cs  4  letní V   ano
FAVU-1SCU7080 Seminář z českého umění 70. a 80. let cs  2  letní V   ano
FAVU-SIT-L Sítotisk - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-PR1-L Videogram / Projekce 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-ZPS2 Základy psychologie 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-T Bakalářský seminář cs, en  5  zimní P   ano
FAVU-1KTU Klíčová témata v umění 20. století cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-B4S1-Z Oborový ateliér IV - Sochařství 1 - z... cs  15  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-Z Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AIS-Z Artists and Issues/Vybrané problémy v... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V   ano
FAVU-KOHISO-Z Komiks – historie a současnost - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1MWT-Z Modulární výuka technologií (workshop) 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-1SCUR Seminář českého umění v regionech cs  2  zimní V   ano
FAVU-1u20hs-z Umění 20. století v historických souv... cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-PR1-Z Videogram / Projekce 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-1ZT-Z Zvuková tvorba 1 cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-P Bakalářská práce cs, en  10  letní P   ano
FAVU-B4S1-L Oborový ateliér IV - Sochařství 1 - l... cs  10  letní P   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-L Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  letní V zk   ne
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1MWT-L Modulární výuka technologií (workshop) 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-1SCU7080 Seminář z českého umění 70. a 80. let cs  2  letní V   ano
FAVU-PR1-L Videogram / Projekce 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-1ZT-L Zvuková tvorba 2 cs  2  letní V   ano