Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Detail oboru

Design


Zkratka: AGD2
Zaměření: Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně
Délka studia: 2 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Profil:
Studijní obor Design zajišťuje dva ateliéry ve specializaci grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti. 1.) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku). 2.) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu. 3.) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti.
V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na přesahy směrem od řemeslného ovládnutí své disciplíny k svébytným tvůrčím výkonům zakládajícím profil výrazné a originální designérské osobnosti.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. akad. soch. Jan Ambrůz

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-CPZZ-I Cyklus přednášek ke státní závěrečné ... cs  2  zimní P   ano
FAVU-M1PK-Z Oborový ateliér navazující I - Grafic... cs  18  zimní P zá,zk   ano
FAVU-2U2000-Z Umění po roce 2000 I - zimní cs  4  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2AINV/M-Z Angličtina B1 vyšší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-2UPPV-M-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-ACHE20 Architektura 20. století cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-2A1956 Around 1956: the Culture of the Mid F... en  4  zimní V zk   ne
FAVU-CPD-Z Cyklus přednášek doktorandů cs  2  zimní V   ano
FAVU-DEDE2-Z Dějiny designu II - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-2NOIN-Z Novodobé interpretační přístupy v umě... cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-RFS-Z Role fotografie v současném výtvarném... cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-2USP Umění spolupráce cs  3  zimní V zk   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-CPZZ-II Cyklus přednášek ke státní závěrečné ... cs  2  letní P   ano
FAVU-M1PK-L Oborový ateliér navazující I - Grafic... cs  18  letní P zá,zk   ano
FAVU-TU-L Teorie a umění ve 20. století I. cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2AINV/M-L Angličtina B1 vyšší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-2UPPV-M-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-ACP-L Art, Commerce, Power en  4  letní V zk   ano
FAVU-CPD-L Cyklus přednášek doktorandů cs  2  letní V   ano
FAVU-DEDE2-L Dějiny designu II - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-OK-L O kurátorství. Teorie a praxe cs  2  letní V   ne
FAVU-RET-L Reprezentace těla a tělesnosti jako a... cs, sk  3  letní V kl   ne
FAVU-SYU-L Symbolismus v umění - letní sk  3  letní V zk   ne
FAVU-UA-L Umění-architektura cs  3  letní V zk   ano
FAVU-2U2000-L Umění po roce 2000 II - letní cs  2  letní V   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-M2PK-Z Oborový ateliér navazující II - Grafi... cs  10  zimní P   ano
FAVU-SSZZ Seminář ke státní závěrečné zkoušce cs  5  zimní P   ano
FAVU-TU-Z Teorie a umění ve 20.století II - zimní cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2UPPV-M-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-2A1956 Around 1956: the Culture of the Mid F... en  4  zimní V zk   ne
FAVU-2USP Umění spolupráce cs  3  zimní V zk   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-DIPLMGR Diplomový seminář pro magistry - VŠKP cs  5  letní P   ano
FAVU-M2PK-L Oborový ateliér navazující II - Grafi... cs  10  letní P   ano
FAVU-SZK-P Praktická diplomová práce cs, en  20  letní P   ano

Volitelný
FAVU-2UPPV-M-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano