Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail oboru

Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz


Zkratka: UMVP_DP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 18.11.2009
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FAVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem –, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.
Klíčové výsledky učení:
Cílem doktorského studia na FAVU je přispívat k rozvoji současného výtvarného umění jako kulturně a společensky významné oblasti jednání a vědění. Doktorské studium je jedinečným prostorem pro kultivaci individuálních, nicméně diskursivně zakotvených postojů. Doktorské studium je tak především prostorem svobody rozvíjet vlastní dispozice v dialogu s inspirativními kolegy a konzultanty, ale i studenty nižších stupňů studia, s nimiž doktorandi přichází do kontaktu v rámci vlastní pedagogické praxe. Důležitým cílem doktorského studijního programu je rovněž příprava budoucích pedagogů vysokých uměleckých škol. V průběhu studia je proto kladen důraz na pedagogickou praxi, která může mít podobu pedagogické asistence školiteli, včetně asistence u vedení či oponování prací, ale může rovněž spočívat ve vedení samostatných přednášek a seminářů (ideálně obsahově spojených se zaměřením doktorského studia).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi doktorského studijního oboru „Výtvarná umění a umělecký provoz“ jsou výraznými osobnostmi světa umění (umělkyně, kritici, historičky či teoretici umění, kurátorky a kulturní producenti atp.). To, že mohli během svého studia propojovat metody vědecké práce a tvůrčí, k uměleckému artefaktu nebo výstavnímu projektu orientované praxe, jim dává ty nejlepší předpoklady k uplatnění jak v provozu současného umění, tak v akademickém prostředí.
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3MVP-Z Metodika vědecké práce - zimní cs  0? zimní P   ano
FAVU-3SPD-Z Světový jazyk pro doktorské studium -... cs  0? zimní P drzk   ano
FAVU-3ZPO-Z Základy podnikatelství - zimní cs  0? zimní P   ano

Volitelný
FAVU-3FIPG-Z Filozofie postmoderny a gender pro do... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3MaM-Z Marketing a management uměleckého pro... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3MUGA-Z Muzea a galerie v praxi - zimní cs  0? zimní V   ano
FAVU-3NOME-Z Nová medialita - zimní cs  0? zimní V   ano
FAVU-3NVP-Z Novodobé interpretační přístupy k výt... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3SASO-Z Sociologické aspekty současného umění... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3UJP-Z Umění jako performance -zimní cs  0? zimní V   ano
FAVU-3UVP-Z Umění na veřejných prostranstvích a v... cs  0? zimní V   ne
FAVU-3UOB-Z Umění objektu - zimní cs  0? zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3MPV-L Metodika vědecké práce - letní cs  0? letní P drzk   ano
FAVU-3SPD-L Světový jazyk pro doktorské studium -... cs  0? letní P drzk   ano
FAVU-3ZPO-L Základy podnikatelství - letní cs  0? letní P drzk   ano

Volitelný
FAVU-3FIPG-L Filozofie postmoderny a gender pro do... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3MaM-L Marketing a management uměleckého pro... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3MUGA-L Muzea a galerie v praxi - letní cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3NOME-L Nová medialita - letní cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3NVP-L Novodobé interpretační přístupy k výt... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3SASO-L Sociologické aspekty současného umění... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3UJP-L Umění jako performance - letní cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3UVP-L Umění na veřejných prostranstvích a v... cs  0? letní V drzk   ne
FAVU-3UOB-L Umění objektu - letní cs  0? letní V drzk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3SPD-Z Světový jazyk pro doktorské studium -... cs  0? zimní P drzk   ano
FAVU-3TSVU-Z Teorie současného výtvarného umění - ... cs  0? zimní P   ano

Volitelný
FAVU-3MaM-Z Marketing a management uměleckého pro... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3NVP-Z Novodobé interpretační přístupy k výt... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3SASO-Z Sociologické aspekty současného umění... cs  0? zimní V   ano
FAVU-3UVP-Z Umění na veřejných prostranstvích a v... cs  0? zimní V   ne
FAVU-3UOB-Z Umění objektu - zimní cs  0? zimní V   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3SPD-L Světový jazyk pro doktorské studium -... cs  0? letní P drzk   ano
FAVU-3TSVU-L Teorie současného výtvarného umění - ... cs  0? letní P drzk   ano

Volitelný
FAVU-3MaM-L Marketing a management uměleckého pro... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3NVP-L Novodobé interpretační přístupy k výt... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3SASO-L Sociologické aspekty současného umění... cs  0? letní V drzk   ano
FAVU-3UVP-L Umění na veřejných prostranstvích a v... cs  0? letní V drzk   ne
FAVU-3UOB-L Umění objektu - letní cs  0? letní V drzk   ano