Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Rozvrh projektu Umění a multimédia pro mezioborové ...

Rozvrh projektu Umění a multimédia pro mezioborové studium na JAMU - HUFA, DIFA a FF MUNI a informace o otevíraných předmětech naleznete u
Doc. Fajnora, který je garantem tohoto projektu za naši fakultu. Kontakt: fajnor@ffa.vutbr.cz nebo richardf@ffa.vutbr.cz


Publikováno: 12.08.2011

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/studium/casovy-plan/f26635/d64715