Vyhledávání

Mgr. Zuzana Jakalová

E-mail: xvjakalova x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 186351

Číslo prac. poměru SAP: 0005186351

Katedra teorií a dějin umění - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský
E-mail zuzana.jakalova@gmail.com

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno