Vyhledávání

Mgr. Art. Žaneta Drgová

E-mail: qvdrgova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 156559

Číslo prac. poměru SAP: 0004156559

Ateliér grafického designu 1 - vedoucí ústavu

Místnost R13/303/309

Ateliéry a kabinety FaVU - asistent

Místnost R13/303/309

Kolegium děkana - člen

Rada informačního systému - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno