Vyhledávání

MgA. Vasil Artamonov

E-mail: qvartamonov x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 132304

Číslo prac. poměru SAP: 0004132304

Ateliér malířství I. - vedoucí ústavu

Pracovní telefon +420 54114 6852

Ateliéry a kabinety FaVU - asistent

Pracovní telefon +420 54114 6852

Komora akademických pracovníků AS FAVU - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno