Vyhledávání

Václav Peca

E-mail: xvpeca x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 191232

Číslo prac. poměru SAP: 0005191232

Disciplinární komise FaVU - člen pracovní skupiny

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvpeca

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno