Vyhledávání

BcA. Tomáš Plachký

E-mail: xvplachky x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 160989

Číslo prac. poměru SAP: 0004160989

Studentská komora AS FAVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvplachky

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno