Vyhledávání

BcA. Tomáš Pavlacký

E-mail: xvpavlacky x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 138996

Číslo prac. poměru SAP: 0004138996

student

Studijní program Výtvarná umění (N8206)
Forma prezenční studium
Typ studia magisterský navazující
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvpavlacky

Ekonomická komise AS FaVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvpavlacky

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno