Vyhledávání

Mgr. Tomáš Javůrek, DiS.

E-mail: xvjavurek x ffa.vutbr.cz

Ateliér fotografie - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvjavurek

vědecký pracovník

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvjavurek

Kabinet audiovizuálních technologií - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvjavurek

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno