Vyhledávání

MgA. Tomáš Hlavenka

E-mail: qvhlavenka x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 11890

Číslo prac. poměru SAP: 0004011890

Ateliéry a kabinety FaVU - asistent

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno