Vyhledávání

MgA. Tereza Hejmová

E-mail: hejmova x ffa.vutbr.cz

Ateliér grafického designu 2 - asistent

Rada informačního systému - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno