Vyhledávání

MgA. Tereza Hejmová

E-mail: qvhejmova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 169190

Číslo prac. poměru SAP: 0004169190

Ateliéry a kabinety FaVU - asistent

Ateliér grafického designu 2 - externí spolupracovník

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno