Vyhledávání

BcA. Tea Dohnalová

E-mail: xvdohnalova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 160967

Číslo prac. poměru SAP: 0005160967

Disciplinární komise FaVU - člen pracovní skupiny

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvdohnalova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno