Vyhledávání

MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

E-mail: sterec x ffa.vutbr.cz

Ateliér intermédií - vedoucí

Komora akademických pracovníků AS FAVU - místopředseda akademického senátu

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno