Vyhledávání

MgA. Pavel Sterec

E-mail: qvsterec x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 86284

Číslo prac. poměru SAP: 0004086284

Ateliér intermedia - vedoucí ústavu

Ateliéry a kabinety FaVU - asistent

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno