Vyhledávání

MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

E-mail: qvryska x ffa.vutbr.cz

Kabinet audiovizuálních technologií - odborný asistent

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno