Vyhledávání

doc. Mgr. Pavel Korbička

E-mail: korbicka x ffa.vutbr.cz

Galerijní rada - předseda

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Ateliér sochařství 2 - docent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Rada studijních programů - předseda

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Disciplinární komise - tajemník poradního sboru

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Rada informačního systému - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Kolegium děkana - člen

Místnost R13/140
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno