Vyhledávání

MgA. Ondřej Kotrč

E-mail: xvkotrc x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 106290

Číslo prac. poměru SAP: 0004106290

Disciplinární komise FaVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvkotrc

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno