Vyhledávání

MgA. Natalie Chalcarzová

E-mail: chalcarzova.n x fce.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 46616

Číslo prac. poměru SAP: 0004046616

Ateliér sochařství 1 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno