Vyhledávání

Monika Rygálová

E-mail: xvrygalova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 170424

Číslo prac. poměru SAP: 0005170424

Studentská komora AS FAVU - členka Legislativní komise AS FaVU

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvrygalova

Legislativní komise AS FAVU - člen pracovní skupiny

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvrygalova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno