Vyhledávání

doc. MgA. Mikuláš Macháček

E-mail: qvmachacekm x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 147958

Číslo prac. poměru SAP: 0004147958

Ateliér grafického designu 2 - vedoucí

Galerijní rada - člen

Rada studijních programů - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno