Vyhledávání

doc. MgA. Mikuláš Macháček

E-mail: qvmachacekm x ffa.vutbr.cz

Ateliér grafického designu 2 - vedoucí

Rada studijních programů FAVU - člen

Galerijní rada - člen

Umělecká rada - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno