Vyhledávání

Mgr. Matouš Hořínek

E-mail: qvhorinek x ffa.vutbr.cz

Katedra teorií a dějin umění - tech.hosp.pracovník

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno