Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

MgA. Matěj Smetana, Ph.D.

E-mail: smetana x ffa.vutbr.cz

Umělecké výstupy
SMETANA, M.; PERJOVSCHI, D.: 19364; 15 000 let stejnosti. Meetfactory Gallery, Česká republika, Praha, 21.10.2015 - 22.11.2015. URL: http://www.meetfactory.cz/cs/press/press-releases/kt-galerie-meetfactory-15-000-let-stejnosti. (umělecký výkon)
http://www.meetfactory.cz/cs/press/press-releases/kt-galerie-meetfactory-15-000-let-stejnosti, počet stažení: 447
Detail
SMETANA, M.: 19363; Mechanik. Galerie SVIT, Česká republika, Praha, 10.06.2015 - 11.07.2015. URL: http://www.svitpraha.org/en/program/past/matej-smetana-mechanic-10-6-18-7-2015/ci_227/203.html. (umělecký výkon)
http://www.svitpraha.org/en/program/past/matej-smetana-mechanic-10-6-18-7-2015/ci_227/203.html, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 19365; AB. Galerie ART, Česká republika, Brno, 12.10.2015 - 26.11.2015. URL: http://kinoart.cz/vystavy/matej-smetana-ab/. (umělecký výkon)
http://kinoart.cz/vystavy/matej-smetana-ab/, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 19361; Závod s časem. Galerie SPZ, Česká republika, Praha, 30.04.2015 - 05.06.2015. URL: http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/tiskove_zpravy/matej_smetana_a_andras_csefalvay_v_1.html. (umělecký výkon)
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/tiskove_zpravy/matej_smetana_a_andras_csefalvay_v_1.html, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 28309; dílo "Taylorismus" na výstavě "Struktury pohybu". Galerie AMU, Česká republika, Praha, 02.03.2016 - 03.04.2017. URL: https://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/gamu/archiv-vystav-galerie-amu/2016/struktury-pohybu?set_language=cs. (umělecký výkon)
https://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/gamu/archiv-vystav-galerie-amu/2016/struktury-pohybu?set_language=cs, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 28312; "Divadlo" na výstavě "Sny na prodej". Drdova Gallery, Česká republika, Praha, 16.03.2016 - 10.04.2016. URL: http://www.pifpaf.cz/cs/2016-sny. (umělecký výkon)
http://www.pifpaf.cz/cs/2016-sny, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 28316; S leskem v očích. Fait gallery, Česká republika, Brno, 21.09.2016 - 19.11.2016. URL: https://www.faitgallery.com/soucasne-a-planovane/events/205.html. (umělecký výkon)
https://www.faitgallery.com/soucasne-a-planovane/events/205.html, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 28321; Paměti. Budova Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, Brno, 10.11.2016 - 31.12.2016. URL: http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-servis/429806/brnenska-univerzita-pripomina-patocku-plastikou-evokujici-knihu.html. (umělecký výkon)
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-servis/429806/brnenska-univerzita-pripomina-patocku-plastikou-evokujici-knihu.html, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 33758; Řebříček. Galerie hlavního města Prahy (GHMP) - Colloredo-Mansfeldský palác, Česká republika, Praha, 14.07.2017 - 08.10.2017. URL: https://art.ihned.cz/umeni/c1-65800250-medium-figura-capine-hill-vystava-galerie-hl-m-prahy-colloredo-mansfeldsky-palac. (umělecký výkon)
https://art.ihned.cz/umeni/c1-65800250-medium-figura-capine-hill-vystava-galerie-hl-m-prahy-colloredo-mansfeldsky-palac, počet stažení: 1
Detail
SMETANA, M.: 33754; Hvězda 2 (O strachu, čo príde). Východoslovenská galéria, Slovensko, Košice, 15.03.2017 - 21.05.2017. URL: https://kosicednes.sk/kultura/o-strachu-co-pride-news/. (umělecký výkon)
https://kosicednes.sk/kultura/o-strachu-co-pride-news/, počet stažení: 1
Detail

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno