Vyhledávání

MgA. Matěj Smetana, Ph.D.

E-mail: smetana x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 20387

Číslo prac. poměru SAP: 0004020387

Ateliér environmentu - odborný asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvsmetana

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno