Vyhledávání

Marcela Jirků

E-mail: qvjirku x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 55822

Číslo prac. poměru SAP: 0004055822

Děkanát -

ekonomické oddělení

Pracovní telefon +420 54114 6858
Místnost R13/202

Kolegium děkana - člen

Místnost R13/202

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno