Vyhledávání

Lukáš Dobeš

E-mail: xvdobes x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 182390

Číslo prac. poměru SAP: 0005182390

Kolegium děkana - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvdobes

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno