Vyhledávání

doc. MgA. Luděk Rathouský

E-mail: rathousky x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 148054

Číslo prac. poměru SAP: 0004148054

Ateliér malířství 2 - vedoucí

Místnost R13/409

Komora akademických pracovníků AS FAVU - člen

Místnost R13/409

Rada studijních programů - člen

Místnost R13/409

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno