Vyhledávání

MgA. Kateřina Olivová

E-mail: xvolivova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 72722

Číslo prac. poměru SAP: 0004072722

Ateliér tělového designu - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvolivova

Ateliér tělového designu - tech.hosp.pracovník

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvolivova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno