Vyhledávání

MgA. Katarína Hládeková

E-mail: qvhladekova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 121986

Číslo prac. poměru SAP: 0004121986

Ateliér kresby a grafiky - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhladekova

Katedra teorií a dějin umění - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhladekova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno