Vyhledávání

MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

E-mail: qvhladekova x ffa.vutbr.cz

Ateliér kresby a grafiky - odborný asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhladekova

Galerijní rada - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhladekova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno