Vyhledávání

MgA. Karolína Kohoutková

E-mail: kohoutkova x ffa.vutbr.cz

Ateliér tělového designu - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~kohoutkova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno