Vyhledávání

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

E-mail: rais x fbm.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 1210

Číslo prac. poměru SAP: 0004001210

Tvůrčí aktivity
RAIS, K.; KORÁB, V.; ŠKAPA, S.: Strategie Jmk; Strategie rozvoje: Jihomoravský kraj. Prioritní osa I: Hospodářství. Prioritní okruh A: Věda, výzkum a inovace. Prioritní okruh B: Průmysl a služby. FP, ÚM, VUT v Brně Jihomoravský kraj. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail
KORÁB, V.; RAIS, K.; ŠKAPA, S.; DOSKOČIL, R.: Metodika; Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno