Vyhledávání

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

E-mail: rais x fbm.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 1210

Číslo prac. poměru SAP: 0004001210

2007
273 Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
Detail
2004
Pilotní společné mezinárodní vzdělávací programy VUT, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
Detail

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno