Vyhledávání

MgA. Julia Gryboś

E-mail: xvgrybos x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 149842

Číslo prac. poměru SAP: 0005149842

Ateliér malířství 2 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno