Vyhledávání

MgA. Jiří Suchánek

E-mail: jiris x ffa.vutbr.cz

Kabinet audiovizuálních technologií - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~jiris

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno