Vyhledávání

MgA. Jennifer Helia De Felice

E-mail: qvdefelice x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 7830

Číslo prac. poměru SAP: 0004007830

Ateliér performance - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Ateliér performance - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno