Vyhledávání

MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D.

E-mail: qvdefelice x ffa.vutbr.cz

Ateliér performance - odborný asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Legislativní komise AS FaVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Komora akademických pracovníků AS FaVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno