Vyhledávání

MgA. Jennifer Helia De Felice

E-mail: qvdefelice x ffa.vutbr.cz

Ateliér performance - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Legislativní komise AS FAVU - člen pracovní skupiny

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Komora akademických pracovníků AS FAVU - členka Legislativní komise AS FaVU/Komora akademických pracovníků AS FaVU VUT

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvdefelice

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno