Vyhledávání

Mgr. Jana Písaříková, Ph.D.

E-mail: xvpisarikovaj x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 122740

Číslo prac. poměru SAP: 0004122740

Katedra teorií a dějin umění - tech.hosp.pracovník

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno