Vyhledávání

MgA. Jan Lidmila

E-mail: lidmila x ffa.vutbr.cz

Kabinet tradičních médií - tech.hosp.pracovník

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvlidmila

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno