Vyhledávání

Ing. Jan Krnáč

E-mail: krnac x ffa.vutbr.cz

Děkanát FaVU - tajemník fakulty

Pracovní telefon +420 54114 6801
Telefon +420 54114 6801
Místnost R13/206

Správa budov Údolní 53 - vedoucí

Pracovní telefon +420 54114 6801
Telefon +420 54114 2902
Fax 541142925

Děkanát -

Pracovní telefon +420 54114 6801
Telefon +420 54114 6801

Kolegium děkana - člen

Telefon +420 54114 6801
Místnost R13/206

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno