Vyhledávání

MgA. Jakub Tajovský

E-mail: xvtajovsky x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 143300

Číslo prac. poměru SAP: 0005143300

Ateliér malířství 3 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvtajovsky
E-mail tajovskyjakub@gmail.com

Disciplinární komise FaVU - člen pracovní skupiny

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvtajovsky

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno