Vyhledávání

MgA. Jakub Konvica

E-mail: xvkonvica x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 138983

Číslo prac. poměru SAP: 0005138983

Disciplinární komise FaVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvkonvica

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno