Vyhledávání

BcA. Hynek Bařák

E-mail: xvbarak x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 155368

Číslo prac. poměru SAP: 0004155368

student

Studijní program Výtvarná umění (N8206)
Forma prezenční studium
Typ studia magisterský navazující
Telefon 777149728 / 736168310
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvbarak

Studentská komora AS FAVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvbarak

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno