Vyhledávání

MgA. Filip Hauser

E-mail: xvhauser x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 138976

Číslo prac. poměru SAP: 0005138976

Ateliér sochařství 2 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvhauser

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno