Vyhledávání

MgA. Dušan Váňa

E-mail: xvvana x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 76320

Číslo prac. poměru SAP: 0004076320

Ateliér sochařství 1 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvvana

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno