Vyhledávání

BcA. Dalibor Vybíral

E-mail: xvvybiral x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 161007

Číslo prac. poměru SAP: 0004161007

student

Studijní program Výtvarná umění (N8206)
Forma prezenční studium
Typ studia magisterský navazující
Telefon +420 737861919
E-mail daliborvybiral@gmail.com
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvvybiral

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno