Vyhledávání

MgA. Břetislav Malý

E-mail: maly x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 72727

Číslo prac. poměru SAP: 0004072727

Ateliér malířství 3 - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly

Ateliér malířství 3 - student

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno