Vyhledávání

MgA. Břetislav Malý

E-mail: maly x ffa.vutbr.cz

Ateliér malířství 3 - asistent

Místnost U4/411
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly
URI www.bretislavmaly.com

Ekonomická komise AS FAVU - Ekonomická komise AS FaVU

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly

Komora akademických pracovníků AS FAVU - předseda Ekonomické komise AS FaVU

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvmaly

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno