Vyhledávání

MgA. Barbora Trnková

E-mail: xvtrnkova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 72707

Číslo prac. poměru SAP: 0005072707

Ateliér performance - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvtrnkova

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno